Prostovoljno gasilsko društvo Vrh nad Laškim deluje že več kot 90.let, saj je leta 2022 praznovalo 90. letnico delovanja. Uradno je bilo ustanovljeno 1. maja 1932. Pobuda za ustanovitev je bila s strani štirih vaščanov, in sicer tovarišev Jožeta Zupanca, Franca Zapuška, Jožeta Tovornika in Janeza Tovornika.

Legitimacija gasilca
Legitimacija gasilca
Člani gasilskega društva ob prevzemu gasilske brizgalne leta 1935.
Člani gasilskega društva ob prevzemu gasilske brizgalne leta 1935.

Prostovoljno gasilsko društvo Vrh nad Laškim deluje že več kot 90.let, saj je leta 2022 praznovalo 90. letnico delovanja. Uradno je bilo ustanovljeno 1. maja 1932. Pobuda za ustanovitev je bila s strani štirih vaščanov, in sicer tovarišev Jožeta Zupanca, Franca Zapuška, Jožeta Tovornika in Janeza Tovornika.

Leta 1933 je društvo že imelo predstavnika, ki je bil s strani Laškega društva zadolžen za izobraževanje svojih članov. Prvo črpalko, ki se je hranila v bližnji kovačnici, je društvo dobilo v letu 1935. Ker društvo ni imelo uradnih prostorov, so prva orodja hranili po kleteh bližnjih sosedov. Med vojno so morali člani sodelovati v boju proti okupatorju, zaradi česar je bila aktivnost članov do leta 1975 nekoliko manjša, vendar so kljub temu bili aktivni.

Leta 1975 so člani gasilskega društva dobili prve samostojne prostore, in sicer stavbo bivše občine. Stavba se je nahajala ob cesti, pri bivši avtobusni postaji. Imela je dve nadstropji. Zgornje nadstropje je bilo namenjeno sestankom, medtem ko je v spodnjih prostorih bil prostor za opremo. Leto 1975 je bilo prelomno tudi s strani operativnosti, saj so zaradi potreb pridobili motorno brizgalko znamke Rosenbauer.

Zaradi težave z vlažnostjo prostorov ter želje po večji stavbi so se leta 1979 odločili, da se pričnejo aktivnosti ter priprava za izgradnjo novega gasilskega doma. Po prejemu vse potrebne dokumentacije so z udarniškim delom in vključitvi vseh krajanov zgradili gasilski dom, katerega uradni prevzem je bil v letu 1984. Potrebe po večji operativnosti so prerasle prostorske zmogljivosti prvotnega gasilskega doma, zato se je na delu zemljišča leta 2008 dogradila dodatna garaža.

Šentlenartski gasilci v svečanih uniformah med drugo svetovno vojno.
Šentlenartski gasilci v svečanih uniformah med drugo svetovno vojno.
Stari gasilski dom na Vrhu nad Laškim.
Stari gasilski dom na Vrhu nad Laškim.
Svečana otvoritev novozgrajenega gasilskega doma 14. avgusta 1984.
Svečana otvoritev novozgrajenega gasilskega doma 14. avgusta 1984.

Z modernizacijo in izboljšanjem cestnih povezav je dozorela potreba po večji mobilnosti gasilcev, zato so se leta 1984 odločili za nakup gasilskega vozila Land Rover. Zaradi oddaljenosti, potreb po avtomobilu z lastno vodo ter zagotavljanju uspešnosti intervencij je društvo leta 1990 kupilo prvo avtocisterno TAM, ki so jo leta 2000 podarili PGD Bunčani, medtem ko je društvo od PGD Maribor Mesto kupilo novejšo avtocisterno, prav tako proizvajalca TAM. Od leta 2000 so se tehnike v gasilstvu zelo spremenile, zato se je moralo društvo v vseh segmentih prilagoditi ter slediti temu trendu, tako pri izobraževanju, opremi kot tudi na področju voznega parka.

Ob dejstvu, da je v društvu do danes delovalo že kar nekaj generacij gasilcev, lahko ugotavljamo, da je namen gasilstva še vedno isti, to je pomoč bližnjemu v nesreči, čeprav se je zaradi razvoja tehnike do danes delo gasilcev zelo razširilo in spremenilo. Prav zaradi tega je potrebno v društvu tudi v prihodnje dati velik poudarek izobraževanju in znanju, tako mladih kot tudi operativnih gasilcev, saj je le tako mogoče doseči nadaljnji razvoj gasilstva v kraju.